2012

2012/1-2. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Nagy Sándor: A Keleti-főcsatorna múltja, jelene és jövője … 3

Nagy Attila − Riczu Péter − Tamás János: A kajszibarack öntözéstervezése … 16

Mező Ferenc − Dorogi Zoltán: Hagyomány és modernitás: járási tervek Hajdú-Bihar  megyében … 27

JEGYZETLAPOK

Berényi Dénes: Művészet és tudomány kéz a kézben … 36

Mohos Nagy Éva: A debreceni operatársulat születése és fejlődése.
Tréfás Györgynek, az operatársulat örökös tagjának 80. születésnapja alkalmából … 41

Lukács Nikolett: A valódi bűn regénye – Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe … 46

Kovách Ádám: Gondolatok az interdiszciplináris kommunikációval kapcsolatban … 52

ÉVFORDULÓINK

Jeney-Tóth Annamária: Konferencia Debrecen város alapításának 650. évfordulójára … 57

Kerepeszki Róbert: A Debreceni Egyetem centenáriuma … 63

Fekete Károly: A Debreceni Egyetem köszöntése a Szenátus 2012. február 3-án tartott centenáriumi ülésén … 68

KÖNYVSZEMLE

Jürgen Neffe: Albert Einstein igaz története. (Berényi Dénes) … 70

Hoffmann Zsuzsanna: Ételek és italok az ókori Rómában. (Gedeon Magdolna) … 72

Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Az iskola térben és időben. (Tőzsér Zoltán) … 73

Molnár Máté: A templomos lovagrend alkonya (Debreczeni Ádám) … 74

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

TEVA Magyarország Zrt.

◊◊◊

2012/3-4. szám

Tartalomjegyzék

Lovas Rezső: Gyászbeszéd Berényi Dénes ravatalánál … 84

TANULMÁNYOK

Kovács Tibor − Papanek Gábor − Papanek Zsuzsanna: A magyar turisztikai vonzerők és fejlesztésük feladatai … 86

Horváth Dezső: Részecskefizika: megvan a Higgs-részecske? … 93

Papp Rita: Bűnesetek és büntetések Debrecenben a 18. század első évében … 104

Szabadfalvi József: „Az állam legfőbb dísze”? Szuverenitás-interpretációk a múlt század első felében … 112

JEGYZETLAPOK

Hágen András: Kossuth Lajos és az éghajlattan … 122

Sipka Sándor: Merre tart az orvostudomány? … 128

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Tamás János: A Debreceni Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Intézete … 132

KÖNYVSZEMLE

Gaál Botond: Kis tanszékből nagy egyetem. (Berényi Dénes) … 137

Bagossi Edit: Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon. (Kádár Anett Julianna)  … 138

Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (Restás Attila) … 140

Antal Tamás: Város és népképviselet. (ifj. Barta János) … 142

Csaba László – Fogarasi József – Hunya Gábor (szerk.): European Integration: First Experiences and Future Challenges. (Kerékgyártó Gábor – Németh Szabolcs) … 145

Sáringer János: A két világháború közötti magyar külpolitika történetírásunkban (N. Szabó József) … 147

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Bitskey István: Elnöki beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2011. évi munkájáról … 151

Fekete Károly: Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak 2011. évi munkájáról … 155

Miszti-Blasiusné Szabó Zsuzsanna: Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán … 157

Bozzay Réka: Konferencia Magyarország és Németalföld kora újkori kapcsolatairól … 160

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

TEVA Magyarország Zrt.

Adó 1%

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here