2020/3

A 2020/3. szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes szöveg

FEDLAP

Teljes szöveg

TANULMÁNYOK

Bazsa György: Hajdúhagyomány a hajdúvárosokban … 265

Teljes szöveg

Utcanevek (excel)

Szabadfalvi József: Herbert Spencer ésa magyar jogbölcseleti gondolkodás … 272

Teljes szöveg

Czövek Ágnes: Hazaszeretetről versben és zenében (A lengyelek imája) … 285

Teljes szöveg

Orosz Júlia – Nagy Nikoletta: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének  tevékenysége Kárpátalján … 291

Teljes szöveg

Pusztai Gábor: „… mert már majdnem úgy ismerem Leident mint Debreczent” (100 évvel ezelőtt indultak az első gyermekvonatok Hollandiába … 301

Teljes szöveg

Ujvárosi Emese: Sunt lacrimae rerum – Van a tárgyaknak könnyük (Babits). Egy porcelángyűjteményről … 313

Teljes szöveg

A DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG ÉLETÉBŐL

Gergely Pál – Hodossy Takács Előd – Magya Éva: Beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2019. évi munkájáról … 327

Teljes szöveg

ifj. Barta János: Kazinczyak és Kossuthok nyomában (Források Zemplén megye 18. századvégi társadalmának megismeréséhez) … 335

Teljes szöveg

Hoffmann István: A helynév mint tudományos forrás … 350

Teljes szöveg

Benyó Mátyás: A férfimeddőség napjainkban – az andrológus szerepe … 361

Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE

ifj. Bertényi Iván: Tisza István (Orosz István) … 370

Teljes szöveg

Pete László: Itáliától Olaszországig. A Risorgimento és az olasz egyesítés (Bodor Mária) … 375

Teljes szöveg

Ceglédi Tímea: „Ugródeszkán. Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban–Kis virágok nagy nyílása” avagy reziliensígéretek a felsőoktatás világában. (Balogh Jenifer) … 381

Teljes szöveg

E számunk szerzői … 385

Teljes szöveg

Contents … 386

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here