Szerzői útmutató

Szerzői útmutató

 1. A Debreceni Szemle (szemle.unideb.hu) tudományos folyóirat, amely a humán és társa­dalomtudományok, valamint a természet- és műszaki tudományok minden ágának leg­újabb eredményeivel kívánja megismertetni a széles értelemben vett tudományos értelmi­séget. Tanulmányainak tárgyalásmódja, stílusa, nyelvezete olyan, hogy befogadható le­gyen az adott tudomány­területet nem művelő kutató és érdeklődő értelmiségi számára is.
 2. A tanulmányok terjedelme – lábjegyzetekkel, irodalmi hivatkozásokkal és szóközökkel – általában 30.000 karakter, ami folyóiratunkban kb. 8 oldalt jelent. Az 1. pont­ban megfogalmazott cél nagyobb terjedelmet nem igényel és nem is enged meg. Fényképek, ábrák, táblázatok hasznosak, de nyilván csökkentik a közölhető szöveg terjedelmét. A hosszabb tanulmányokat – az áttekinthetőség érdekében – célszerű alcímekkel bontatni.
 3. A hírek, jegyzetek, recenziók, tudósítások stb. mérete általában 8.000 karakter.
 4. A kéziratot MS Word formátumban, A4-es lapméretben, másfeles sortávolsággal, Times New Roman 12 pontos betűkkel készítsék el, beleértve a címeket, alcímeket is. Az ábrá­kat, táblázatokat és azok feliratait a kézirat végére helyezzék. A szövegben szereplő utalások alapján a végső tördeléskor így kerülhetnek a legegyszerűbben a helyükre. Tekintettel a folyóirat internetes megjelenésére, ott színes ábrák vagy képek is megjele­níthetők (.tif vagy .jpg formában, min. 150 dpi felbontással). Minden esetben töreked­jenek – az áttekinthetőség érdekében – a zsúfoltság elkerülésére.
 5. A szövegközi kiemelésekhez félkövér (semibold) karaktereket használjanak, mellette esetleg dőlt betűket, de aláhúzást, kiskapitálist, ritkítást stb. ne. A szerkesztés során ezeket átalakítjuk. A cím, alcímek, szerző(k) nevei is ekkor kapnak kiemelt formát.
 6. A szövegszerkesztő által automatikusan számozott lábjegyzetekben értelmező, magya­rázó, kiegészítő információkat írjanak. Az irodalmi hivatkozásokat szöveg közben zárójelben adják meg (Kovács, 2010; indokolt esetben Kovács, 2010a; Kovács 2010b), a hivatkozás teljes bibliográfiai adatai a szöveg végén ábécérendben jelenjenek meg.
 7. A kézirat legvégén kérjük – laptöréssel külön lapon – a szerző(k) nevét, foglalkozását (, szakmáját, beosztását) és munkahelyét, és ha annak közléséhez hozzájárul, e-mail címét megadni. Ugyanitt kérjük az írás címét angol nyelven.
 8. Összefoglalás írását ajánljuk, de nem írjuk elő.
 9. A kéziratot a szemle@unideb.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Megérkezéséről azonnal visszaigazolást küldünk.
 10. A kéziratokat a Szerkesztőség veszi kezelésbe. A szokásoknak megfelelően – lektorálás után – vagy lényegében érdemi változtatás nélkül elfogadja azt, vagy korrekciót, átdolgozást kér, vagy – köszönettel és rövid indoklással – visszaküldi a szerzőnek.
 11. Másodközlésre csak indokolt esetben kerülhet sor. Kérjük ezt az igényt és az indokot a beküldő e-mailben jelezzék. Erről a Szerkesztőség a szerzővel konzultálni fog.
 12. A betördelt kéziratot a szerkesztő e-mailben még visszaküldi a szerzőnek gyors átnézésre. Ha három napon belül nem kapunk észrevételt, a tördelt formát elfogadottnak tekintjük. Az írás (a DSZ füzet) megjelenéséről a szerzőket e-mailben értesítjük.
Paste your AdWords Remarketing code here