2015/2

“Internetes folyóirat” változat:

Fedőlap

TANULMÁNYOK

Holb Imre: A gyümölcsösök környezetkímélő növényvédelmének helyzete, eredményei és  kihívásai … 113

Szamos Mariann: Járványok a sajtó tükrében Az utolsó nagy kolerajárvány Kolozsvárott (1873. június–szeptember) … 125

Hágen András: Kossuth Lajos és a Jupiter bolygó színváltozásai … 132

T. Kiss Tamás: Az alakuló/változó ember szószólója. Durkó Mátyás munkássága … 137

Bazsa György: Tudományegyetemeink díszdoktorai … 145

HATÁRONTÚLI TUDOMÁNYOS MŰHELYEK

László Béla – Bárczi Zsófia – Komzsík Attila: A nyitrai magyar pedagógus-képzés ötvenöt éve (1960–2015) … 161

KÖNYVSZEMLE

Papp Klára (szerk.): A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története II. 2000–2014. (Szögi László) … 172

Varró Gabriella: Mesterek árnyékában. Sam Shepard drámái és a hagyomány. (Szegedi Magdolna) … 176

Frank Tibor: Szabadság és felelősség: az Egyesült Államok és a németországi nácitlanítás a második világháború után. (Peterecz Zoltán) … 180

Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.  Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) (Monok István) … 184

T. Kiss Tamás – Tibori Tímea: Az önépítés útjai. Durkó Mátyás munkássága. (Boros Sándor) … 188

Bajzáth Sándor, Tóth Eszter Zsófia és Rácz József: Repülök a gyógyszerrel. A  kábítószerezés története a szocialista Magyarországon (Cserháti Csongor Lóránt) … 190

Kovács István Gábor (szerk.): Hit – tudomány – közélet. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. 1. kötet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása (Győri L. János) … 194

E SZÁM SZERZŐI … 199

CONTENTS … 200

 

Paste your AdWords Remarketing code here