2014/2


FEDŐLAP

TANULMÁNYOK

Varga Mátyás: A Debreceni Nyári Egyetem újraindításának körülményei 1947-ben … 103

Czibere Ibolya – Rácz Andrea – Szilvási Henrietta – Szikszai Zita – Imre Sándor: A Debrecenben élő 90 évesnél idősebbek életminőségének, mentális állapotának és kognitív státusának regresszió-analízisre és klaszterelemzésre épülő vizsgálata … 115

Kovács Klára – Dankó-Herczegh Judit: Esettanulmány a Navigátor Debreceni Túra Klub egyesületről. (A szervezet működése, jellemzői, tanulási folyamatok és képzések az egyesület keretében) … 126

Boda István – Tóth Erzsébet: Az informatikus könyvtáros képzés lehetőségei a formálódó országos könyvtári stratégia tükrében … 137

Szanyi Szabolcs: Védett és közösségi jelentőségű nagylepkék (Rhopalocera, Macroheterocera) a Beregi-sík kárpátaljai részén … 150

Hágen András: Kossuth Lajos és a puhatestű vezérkövületek … 161

“A NAGY HÁBORÚ ÉS EMLÉKEZETE”

Romsics Ignác: Az első világháború – 100 év távlatából … 168

Kerepeszki Róbert: “A Nagy Háború és emlékezete”. (Beszámoló az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett konferenciáról) … 181

KÖNYVSZEMLE

Halmos Sándor: A debreceni zsidóság története 1840-2007 (ifj. Barta János) … 185

A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70. éves Bényei Miklós köszöntésére. Szerk. Boda István (Koósné Török Erzsébet) … 189

Bazsa György: Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából (Páles Zsolt) … 195

E szám szerzői … 198

Contents … 199

Paste your AdWords Remarketing code here