2016/1

A szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes 2016/1. szám

 

TANULMÁNYOK

Gaál Botond: A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány… 3

Teljes szöveg

Nagy Levente: A többségi elv ambivalenciái … 16

Teljes szöveg

Mester Attila: Katyń „magyar áldozatai” a Rákosi korszakban (1945–1956) 28

Teljes szöveg

Baranyi Béla: Területi kohézió a Kárpát-medencében a regionális tudomány  szemszögéből. A területi politika új kihívásai … 37

Teljes szöveg

Balláné Kovács Andrea –Kincses Sándorné: Alternatív tápanyagforrások a  mezőgazdasági termelésben … 48

Teljes szöveg

 A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Borbás Anikó: Lipták András – a tudós kémikus, egyetemi tanár és debreceni polgár61

Teljes szöveg

Lóki József: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában … 69

Teljes szöveg

M. Nagy Ilona – Szilágyi Ilona: A klasszikus nyelvek (óhéber, ógörög, latin) oktatása régiónkban – igények és lehetőségek a köz- és felsőoktatásban … 78

Teljes szöveg

Schrek Katalin: Békeszerződések és megállapodások Közép- és Kelet-Európa új és legújabbkori történetében … 84

Teljes szöveg

Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Utószó a IX. Kiss Árpád Emlékkonferenciához88

Teljes szöveg

Gesztelyi Tamás: Debrecen egyik 1956-os nyeresége: Rövid beszélgetés Szilágyi János Györggyel (1918–2016) … 91

Teljes szöveg

Székvölgyi Lóránt: Ha törik, ha szakad: DNS- és genomszerkezet-kutatás
a Debreceni Egyetemen … 95

Teljes szöveg

 KÖNYVSZEMLE

Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk. Bába Barbara (Révay Valéria) … 100

Teljes szöveg

Csaba László: Európai közgazdaságtan (Pásztor Szabolcs) … 104

Teljes szöveg

Dani Erzsébet: Identitásgyarmatosítás Erdélyben – Identitásdrámák és kulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban (Szegedi Magdolna) … 108

Teljes szöveg

E szám szerzői … 113

Teljes szöveg

Contents … 114

Contents

Paste your AdWords Remarketing code here