1996

A Debreceni Szemle 1996 (4 db)év számainak tartalomjegyzéke itt olvasható.

IV. ÉVF. 1. SZÁM — Új folyam — 1996. MÁRCIUS

TARTALOM

TANULMÁNYOK

Beck Mihály: A Nobel-díj és a magyar Nobel-díjasok 3
Pléh Csaba: A mai iskola és a kognitív pszichológia 16
Pap Uzonka: A fül, orr, torok és gége nyavalyáinak gyógymódjai 24
Berényi Dénes: Fizika az ezredfordulón 29
Pertti Torstila: Finnország és a finnek 1990-1995. Hullámvölgyből hullámhegyre. 44
Albrecht Dihle: A korai kereszténység Indiában 48
Győri L. János: “A mythos magánya” — Észrevételek Csokonai debreceni “kicsapatásának” történetéhez 62
V. Tóth László: Puskin: Egy romanikus költő klasszikus esztétikája 79
Géczi Róbert, Szillassi Péter: Adalékok a Béli-hegység (Munþii Codru-Moma) földtanához és geomorfológiájához 86

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBÔL

Varga Júlia: A debreceni magisztrátus küzdelme a dohányzás ellen 93
Fehér András: A demokrácia kísérlete Debrecenben (1945-1947), I 101

VITA

Láng István: A tudomány szerepe az agrárgazdaság jövôképének kialakításában 117

SZEMLE

Angyal László: Két évtized Hajdú-Bihar megye környezetvédelméért (Jakucs Pál) 121
Gündisch, G. Konrad: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter (Draskóczy István) 122
Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon (Barta János) 125
Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz (1970-1990)
(Vajda Zoltán) 128
Peter Brown: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben
(D. Tóth Judit) 130
G. Marx: Kezünkben a jövônk — “Planet in Our Hands” és “Atoms in Our Hands” (Berényi Dénes) 134
Elisabeth Heisenberg: Egy politika nélküli ember politika nélküli élete
(Berényi Dénes) 135

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Berényi Dénes: Nemzetközi Gyorsítófizikai Iskola Egerben 139
Berényi Dénes: Mûhely a kutatási eredmények értékeléséről 140
Molnár Gábor: Gyermekrajz és pszichiátria 141
Gaál Botond: Természettudomány és hittudomány —
Gondolatok egy debreceni konferenciáról 142
Gaál Botond: Közös esélyünk a minőség — A Magyar Tudományosság a Környező Országokban c. konferencia tényei és tanulságai 144
Pallai László: Tudományos ülésszak a Rostocki Egyetemen Mecklenburg fennállásának 1000. éves jubileuma alkalmából 151
Berényi Dénes: Egyetemek és akadémiák a régió problémáinak megoldásában 153
Berényi Dénes: Ionel Haiduc professzor, a Román Akadémia Kolozsvári Filiájának elnöke Debrecenben 155
Szalay Tibor: Korrózióvédelem ’84 – ’94 156

 

IV. ÉVF. 2. SZÁM — Új folyam — 1996. JÚNIUS

TARTALOM

TANULMÁNYOK

Vajda Mihály: Canetti antropológiája 163
Alföldy Géza: Pannonia és a Római Birodalom 172
Havas László: Augustus portréja a korai Antoninus-periódus latin nyelvű
történetírásában 184
Lévai Csaba: Bölöni Farkas Sándor koncepciója a nemzetről és a nemzeti
nyelvrôl 195
Sz. Kürti Katalin: Kazinczy Ferenc, a debreceni mûvészet
“szürke eminenciása” 202
Varró Gabriella: George Milton, a lázadó hős és álmodozó ember 212
Matolcsi Ágnes: Az értelem keresése 218

JUHÁSZ GÉZA CENTENÁRIUM

Juhász Béla: Juhász Géza emlékezete 223
Debreczeni Attila: Juhász Géza Csokonai-kutatásairól 228
Lévay Botond: A Panoráma-háború 232
Tóth Endre: Az irodalomszervező Juhász Gézáról 236

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBŐL

Bényei József: Adalékok a debreceni opera történetéhez 238

MILLENNIUM DEBRECENBEN

Bartus Sándor: Debrecen és a millennium 246

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Kántor Sándorné Varga Tünde: A Matematikai és Fizikai Társulat története
(1945-1991) 254

VITA

Kokas Károly: Zimányi Magdolna: Az Internet a magyar sajtó tükrében 274
James P. Niessen: Történészek az Interneten, avagy, Hogyan válhat Luddite-ból Cybernaut? 282

SZEMLE

Caterina Santoro: Gli Sforza (Pete László) 286
Éles Csaba: A szépségtôl a megszállottságig (Madarász Imre) 289
Madarász Imre: Az Alpokon innen és túl… (Bodnár Erzsébet) 291
François Furet: Gondoljuk újra a francia forradalmat (Papp Imre) 294
Felelôsségünk a jövô generációkért (Berényi Dénes) 301

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBÔL

Rák Kálmán:A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 1996. évi jubileumi közgyűlése 303
Kosáry Domokos: Búcsú a Debreceni Akadémiai Bizottságtól 305
Berényi Dénes: A DAB a múlt és a jövô határán 311
Görömbei András: A Debreceni Akadémiai Bizottság 1995. évi pályázati
felhívásának eredménye 314
Kitüntetések a DAB jubileumi közgyûlésén 316
A Debreceni Akadémiai Bizottság 1996. évi pályázati felhívásai 318
E szám szerzői 319

IV. ÉVF. 3. SZÁM — Új folyam — 1996.

TARTALOM

TANULMÁNYOK

Lőke Miklós: A féregnyúlvány-gyulladás kezelésének története 323
Veress László: A juhtenyésztés helyzete és lehetőségei Közép- és Kelet-Európában, valamint Közép-Ázsiában az ezredfordulón 328
Bakó Endre: A tanulmányíró Gulyás Pál 340
Angi János: Az amerikai elnökválasztásról 349
Glant Tibor: Bob Dole, Jimmy Carter és a Szent Korona hazahozatala 360
Bacsó József: Kísérlet a Ca-anyagcsere szabályozására 379

VITA

Lakatos Dénes: Agrárjövőnk dilemmái 391
Gunst Péter: Agrárjövőnk dilemmái – a gazdaságtörténet tükrében 405
Szentes Tamás: Az egyéni tudományos teljesítmények értékelésének mikéntjéről 412

SZEMLE

Berényi Dénes: J, Barrow: A világegyetem születése 427
Berényi Dénes: P, Davies: Az utolsó három perc 428
Berényi Dénes: R, Leakey: Az emberiség eredete 429
Erős Vilmos: Willi Oberkrome: Volksgeschichte 431
Vinnai Győző: Szőke Domokos: Nemzet, középosztály, reform 433
Pósán László: Religion und Religiosität 435
Varró Gabriella: Országh László: Emlékkönyv 437
Mező Ferenc: Roland Goetschel: A kabala 439
Berényi Dénes: Albert Einstein: Hogyan látom a világot? 442

TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Gaál Botond: A DAB szakbizottságainak és munkabizottságainak tevékenysége az 1995. évben 445
Papp Mária Edit: A DAB-vezetőség kihelyezett ülése Karcagon 456
Szilágyi János: Tüdőgyógyászati, Allergiológiai és Immunológiai Megbetegedések 3,. TAIM konferencia 457
Bitskey István: Deák Ernő előadása a DAB-ban 459
Dragalin G. Albert: A végtelen fogalma és szerepe a modern matematikában 461
Kormos János: Az informatika napjainkban 462
Berényi Dénes: Épül a világ legnagyobb részecskegyorsítója Genfben 464
Gaál Botond: Beköszöntő gondolatok Bartók Béla halálának 50. évfordulójának alkalmából 467
Maticsák János: Finnugor kongresszus Jyvaskylaben 467
Marton Lajos: A felszín alatti vízek stratégiai jelentősége 472
Tar Károly: Emlékülés id. Berényi Dénes meteorológus születésének 95. évfordulóján 474
Kerényi Attila: Új képzési forma, a szakgeográfusok képzése kezdődött meg a Kossuth Egyetemen 475

IV. ÉVF. 4. SZÁM — Új folyam — 1996.

TARTALOM

TANULMÁNYOK

Kövér György: Losonczy Géza és a ‘Debreceni Márciusi Front’ (1936-38.) 483
Filep Tibor: Megtorlás Hajdú-Biharban (1956-57) 504
Lovas Rezső: 1956 forradalmának elméke 523
Goretity József: Világvége és halhatatlanság – Vlagyimir Szolovjov: Három beszélgetés 530
Balázs Nándor: Káosz és kvantummechanika 547
Tokody Gyula: A demokratikus pártrendszer Németországban (1945-1990) 553
Pallai László: A közép-európai egységtörekvések egy elfeledett magyar képviselője: Hantos Elemér (1881-1942) 581

VITA

Fehér Ádám – Láng Eszter: Románia nemzetiségi politikája 1944-től az 1980-as évek végéig 591

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Török István: 100 éve tudunk a radioaktivításról 600

SZEMLE

Papp Imre: Erik R. Wolf: Európa és a történelem nélküli népek 613
Várdy Béla: Korai Magyar Történeti Lexikon, 9-14. század 617
Pósán László: Alföldy Géza: Római társadalomtörténet 622
Berényi Dénes: Richard Dawkins: Folyam az édenkertből 626
Berényi Dénes: Ian Stewart: A természet számai 627
Berényi Dénes: P. W. Atkins: A periódusos birodalom – utazás a kémiai elemek földjére 629
Berényi Dénes: Paul Davies: Isten gondolatai – egy racionális világ tudományos magyarázata 630
Surányi Béla: Rab László: Mélyszántás. Agrár- és falukép (1990-1994) 632

TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Berényi Dénes: 50 éves a magyar Hold-visszhang-kísérlet 635
Berényi Dénes: Vitafórum a DAB-ban a munkanélküliségről 636
Székely Miklós: Muzsikus szemmel az Ady Endre Akadémia nyári munkájáról 637
Berényi Dénes: Természettudományos Világszövetség Tanácsa 25. ICSU Közgyűlés 638
Madarász Imre: Mazzini-konferencia Pisában 639

Paste your AdWords Remarketing code here