1997

A Debreceni Szemle 1997 (4 db)év számainak tartalomjegyzéke itt olvasható.

V. ÉVF. 1. SZÁM — Új folyam — 1997.

TARTALOM

TANULMÁNYOK

Schmidt, T.: Fegyverszállítási tilalom és kereskedelmi háború a középkorban 3
Szaffkó Péter:Tévedések végjátéka 12
Kálnási Árpád:Szatmári településnevek és történeti rétegződésük 19
Bódi Antal:Internet-kapcsolat a nyíregyházi kábeltévé-hálózaton 30
Bárdos Gyula:Számítógépes folyamatmodellek az elméleti fizikában és az informatika-oktatásban 34
Kuti István – Szolnokiné Karkus Mária:A bioszféra komplexitása és az adórendszer 42
Bódi Ferenc:Gondolatok az önkormányzatokról 61

DEBRECEN ÉS TÉRSÉGE TÖRTÉNETÉBŐL

Ruszoly József:Beöthy Ödön emlékezete 70
Fehér András: A demokrácia kísérlete Debrecenben (1945-1947) II. 74

VITA

Hoffmann Tamás:A “nép-nemzeti” kultúra – A kategória-alkotás néhány példája Európában 90
Orosz István: A magyar nemzettudat történeti szakaszai 98

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Jászberényi József:Küszöbön…A Csokonai kritikai kiadásokról 109
Gesztely Tamás:Alföldi-relikviák a debreceni egyetemen 114

SZEMLE

Maróti Egon:Cicero öröksége 117
Pósán László:Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok 121
V. Tóth László:Madarász Imre: Olasz váteszek 123
Baranyi Béla:Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika 125
Láng Eszter:Szentes Tamás: A világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjai 129
Berényi Dénes: Leon Lederman: Az isteni a-tom 131

TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Gaál BotondSzatmárban járt a DAB vezetőség 134
Sztaricskai Ferenc:Nemzetközi antibiotikum-szintézis konferencia Debrecenben 135
Angyal László:Kastélysors Kelet-Közép-Európában 139
Dezső Zoltán:“Ember, környezet, sugárzás” c. konferencia 142
Berényi Dénes:Beszámoló és tervek – 1996/97 144
Gaál Botond:A DAB szakbizottságainak és munkabizottságainak tevékenysége az 1996. évben 146
Kitüntetések a DAB 1997. évi közgyűlésén 154
A DAB 1997. évi pályázati felhívásai 155

NEKROLÓG

Muszbek László:Dr. Szabó Gábor emlékezete 156

Paste your AdWords Remarketing code here