2007

2007/1. szám

TANULMÁNYOK

Tóth Csaba: Korszerű urológia … 3

Berényi Dénes: A tudás társadalma és az élethosszig tartó tanulás … 10

Zlinszky János: A köztársasági elnök szerepe a magyar jogrendszerben … 14

Süli-Zakar István–Czimre Klára: A határon átnyúló (CBC) kapcsolatok Magyarország körül … 27

Koczó József: Adalékok Vámosmikola zsidóságának társadalmi szerepéhez … 52

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBŐL

Thomas Köves-Zulauf: Szenczi Molnár Albert nyomdokában – Debreceni diákok Marburgban … 72

Gáborjáni Szabó Botond: Debrecen örökségéről és jellegzetességeiről … 77

Simonyi Alfonz: Lóvasút – gőzvasút – villamos vasút (A debreceni városi villamos vasút rövid története) … 82

JEGYZETLAPOK

Abádi Nagy Zoltán: Felsőoktatás-kultúra … 105

Gergely Judith: Gyógyszerész szakértők a tiszaeszlári perben … 112

Bényei József: Madarász Gyula művészete … 115

KÖNYVSZEMLE

Többnyelvű oktatás és EU-integráció – Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban (Berényi Dénes) … 118

Törzsök Erika: Kisebbségek változó világban (Berényi Dénes) … 120

Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században (Takács Péter) … 121

Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije (Velkey Ferenc) … 123

Magyar udvari rendtartás: Utasítások és rendeletek 1617–1708 (Gáti Magdolna) … 128

Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben 1793–1848 (Bruckner Éva) … 131

Források Salzburg kora középkori történetéből (Babják Ildikó) … 134

A határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk (Szilágyi Pál) … 139

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Szálkai Tamás: „A Bocskai felkelés mérlege: a bécsi és zsitvatoroki béke” … 142

Gönczy Monika: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus … 143

E szám szerzői

Contents

2007/2. szám

TANULMÁNYOK

Berényi Dénes: Felsőoktatás és tudomány – történelmi visszatekintés, mai törekvések, nyelvi problémák … 151

Sipiczki Mátyás: Az RNS-interferencia és távlatai … 156

Kovách Ádám: Újabb eredmények a kozmológiában … 162

Bitskey István: De Ruyter admirális és a magyar irodalom (Négyszáz éve született a magyar gályarabok szabadítója) … 167

Hajnády Zoltán: Sophia és Logosz … 174

Bodnár Erzsébet: Mazzini, a szlávok és a keleti kérdés … 186

Filep Tibor: A debreceni forradalmi események a korabeli sajtó valamint a politikai katonai jelentések tükrében … 195

Csíszár Imre: Termelőszövetkezetek Hajdúnánáson … 206

Jóna György: A debreceni zsidó ifjúság csoportazonosságáról – egy empirikus vizsgálat metszetében … 222

A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL

Mudrák József: Román Philológiai Szeminárium – Francia Intézet … 235

Balogh Judit: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához … 240

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Horváth Ákos: Gondolatok a debreceni sugárterápia helyzetéről egy konferencia kapcsán … 252

KÖNYVSZEMLE

Végh László: Fenntartható élet a Földön (Berényi Dénes) … 258

John Gribbin: A tudomány története 1543-tól napjainkig (Berényi Dénes) … 259

Bödők Zsigmond: Nobel-díjas magyarok (Berényi Dénes) … 264

Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe (Sáry Pál) … 267

Gesztelyi Tamás–Rácz György: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon (Szekeres Csilla) … 269

Értelmiségi és kutatóképzés a kisebbségi régiókban és szórványterületeken (Kozma Tamás) … 271

Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen von 16. bis zum 20. Jahrhundert (Bozzay Réka) … 273

Mudrák József–Deák Tamás: Magyar hangosfilm lexikon, 1931–1944. (Korompai Gáborné) … 275

Albert Einstein válogatott írásai (Gaál Botond) … 277

Németh Béla: A pellai Poszeidipposz epigrammái (Kerepeszki Róbert) … 280

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Molnár Ernő: A „Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen–Nagyvárad határon átívelő agglomerációja (2020)” kutatási projekt rendezvényei 2006 decemberében … 283

Tóth-Matolcsi László: Beszámoló a „Politika az erkölcsi minimum mércéjén” című konferenciáról … 284

E szám szerzői

Contents

2007/3. szám

TANULMÁNYOK

Meskó Attila: Az Akadémia és az akadémiai reform … 295

Fényes Hajnalka: Magyarországi és határontúli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései … 307

Pozsonyi Zoltán: Egy (bor)kereskedő nemes. Vincze Pál hivatali és üzleti karrierje … 319

Rehák Géza: „Szállodaiparunk és idegenforgalmunk fejlesztése tárgyában soron kívül teendő intézkedések,” avagy a Kádár-korszak turizmusának első lépései … 331

TUDOMÁNY ÉS TEOLÓGIA

Gaál Botond: A világ nyitott! … 348

Kvasz László: Az ókori világ fölnyitása és a modern tudomány születése … 354

Hans Schwarz: Az evolúció hatása a teológiára Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában … 365

Trócsányi Zoltán: Kozmológiai fordulópontok: hogyan látjuk ma a világot? … 378

Székely György: Mennyire nyitott az emberi agy? … 387

DEBRECEN TÖRTÉNETÉBŐL

Kovács Ábrahám: Darwin első kapcsolata Debrecennel … 393

JEGYZETLAPOK

Berényi Dénes: „Alternatív” tudomány? … 404

Gergely Judith–Stenszky Ernő: A Debreceni Gyógyszerészkutatási Konferenciák történetéről … 407

Lőrincz László: Az anyanyelv fontossága … 409

KÖNYVSZEMLE

Rend és rendetlenség a Mindenségben (Berényi Dénes) … 412

Frei Zsolt–Patkós András: Inflációs kozmológia (Berényi Dénes) … 414

A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban (Görömbei András) … 415

A magyar-magyar tudományosság jegyében (Tóth Pál Péter) … 418

Politika az erkölcsi minimum mércéjén (Szabadfalvi József) … 420

L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly (Püski Levente) … 425

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Tarnóczy Mariann: A kultúrnemzeti Akadémia: az MTA és a magyar tudományosság a világban. Összefoglaló a DAB 2007. évi közgyűlése számára … 429

Nagy Tóth Ferenc: Tudományos élet Kolozsvárott … 433

Czeglédi Pál: Beszámoló a „Fecseg a felszín, hallgat a mély” – tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában című konferenciáról … 435

E szám szerzői

Contents

2007/4. szám

TANULMÁNYOK

Sohajda Zoltán: A szürkehályog-sebészet fejlődése. Múlt, jelen és jövő … 443

Czeglédi Pál: Edmund Phelps, 2006 közgazdasági Nobel-díjasa … 448

Gaál Botond: A „kánaáni nyelv” és a református teológiai nyelvújítás … 453

Varga Norbert: A közigazgatási reform és a helyi politika viszonya Debrecenben és Szegeden (1870–1872) … 466

Forisek Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok Alföldi András emigrációjához … 476

80 ÉVES A DEBRECENI SZEMLE

Köszöntők: Berényi Dénes, Halász János, Nagy János, Bitskey István … 491

A folyóiratok bemutatkozása:

Kulcsár-Szabó Ernő: A közelség távlatai. Debreceni folyóiratok az ezredfordulón … 498

Imre László: Debreceni folyóiratok kultúráért, tudományért. (A Debreceni Szemle jubileumán) … 506

ifj. Barta János: A Debreceni Szemle jubileumára … 514

Aczél Géza: Egy folyóirat a változó világban. Töprengések a közel 60 éves Alföldről … 519

Papp Imre: A Klió múltja és célkitűzései … 523

Polónyi István: A Competitio folyóirat … 525

S. Varga Pál: Disputálni fogunk. A város fiatal lapja, a Debreceni Disputa … 528

Valastyán Tamás: Szemközt az emlékezettel. A Vulgo című bölcseleti folyóiratról … 533

INTERJÚ – DOKUMENTUM

Vértessy Sándor: Bay Zoltán. Dokumentumok, interjúk … 538

JEGYZETLAPOK

Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke hatása az iskolai pályafutásra … 551

Katona Gábor: A dolgok egyetemes természetéről alkotott nézetek

a reneszánszban … 555

KÖNYVSZEMLE

Tehetséggondozás a tudományban (Liszka József) … 561

Jacques Barzun: Hajnaltól alkonyig – a nyugati kultúra 500 éve (Berényi Dénes) … 562

Mozart és Salieri. Az orosz posztmodern 4. (Szálkai Márta) … 566

Monok István–Buda Attila: A magyar bibliofilia képeskönyve. (Oláh Róbert) … 568

Balaton Petra: A székely akció története (Surányi Béla) … 570

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Lovas István: Tízéves a Hatvani István Szakkollégium … 573

Molnár Ildikó: A tartós stressz szerepe a betegségek kialakulásában. A multidisciplinális endokrinológia helye a megelőzésben és a gyógyításban … 574

Forisek Péter–Kerepeszki Róbert: Beszámoló a II. Információs társadalom napról … 576

A DAB pályázati felhívásai

E szám szerzői

Contents

___________________________________________________

___________________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here