2008

 FELTÖLTÉS ALATT

2008/1. szám

TANULMÁNYOK

Kálmán Béla: Napfoltok és napfoltcsoportok szerkezete és fejlődése … 3

Józsa László: A kórházi ápolás kialakulása a 11–14. századi Magyarországon … 10

Nagy-Tóth Ferenc: Az erdélyi Mezőség növénytani kutatásának kárpát-medencei jelentősége … 23

Láng Eszter: Béke Nobel-díj egy „formabontó” közgazdásznak és bankjának … 35

Kovács Barnabás–Manzinger Krisztián: Katalónia bővülő autonómiája Spanyolországon belül … 43

A HIPPOKRATÉSI HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNET

Németh György: Hippokratés és a számok – A húsokról … 61

Forgács Tünde: A víz gyógyító szerepe a hippokratési corpusban … 67

Bajnok Dániel: Mit számít az orvosi mágia? Numerológia és a gyógyító mágikus papiruszok … 74

Kovács Péter: Galénos és a markomann háborúk … 83

Bácskay András: Számmisztika a babilóniai terapeuta szövegekben … 91

INTÉZETEINKRŐL – TANSZÉKEINKRŐL

Nagy János: A földműveléstan oktatásának és kutatásának története a Debreceni  Egyetemen … 101

Országh István–Bazsa György: A Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszéke … 113

KÖNYVSZEMLE

Helmut Hornung: Fekete lyukak és üstökösök – Bevezetés a csillagászatba

(Berényi Dénes) … 123

Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák (Berényi Dénes) … 125

Magyar tudományos folyóiratok a környező országokban (Gábrity Molnár Irén) … 128

Kozári Mónika: A dualista rendszer (Miru György) … 130

Társadalmi metszetek – hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség

a mai Magyarországon (Bajla Gizella) … 133

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Pusztai Gábor: Tudományos konferencia Michiel Adriaenszoon de Ruyter

születésének 400. évfordulója alkalmából … 138

E szám szerzői

Contents

2008/2. szám

TANULMÁNYOK

Berényi Dénes: Tudomány az emberiség szolgálatában … 147

Csaba László: Versenyképesség – hitek és balhitek … 162

Tóth Dénes: A balétoktól a mozgásszínházig. Táncművészet a debreceni Csokonai Színházban … 173

SZENT ERZSÉBET ÉS HAGYOMÁNYA

Orosz István: Szent Erzsébet évszázada … 188

Sz. Jónás Ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet három legendája … 196

Gábor Csilla: Női szentség, nemzeti szentség. Szent Erzsébet-prédikációk

a 17–18. század fordulóján … 204

Bitskey István: Szent Erzsébet a kora újkori magyar irodalomban … 214

Horváth Emőke: Árpád-házi Szent Erzsébet spanyolországi kultuszának

egy példája … 223

Gyulai Éva: Andechs–Szilézia–Thüringia–Szepesség. Árpád-házi/Thüringiai Szent Erzsébet és Sziléziai Szent Hedvig ábrázolása az arnótfalvi Szűz Mária-oltáron (1490 körül) … 230

Hörcsik Richárd: Árpád-házi Szent Erzsébet és Sárospatak kapcsolata … 255

A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL

Mudrák József: Hogyan került Kádár László a debreceni Földrajzi Intézet élére? … 263

KÖNYVSZEMLE

Gaál Botond: A zárt világ felnyitása (Berényi Dénes) … 270

A tudományos gondolkodás nyitottsága (Berényi Dénes) … 271

Kántor Sándorné: Híres matematika tanárok és tanítványok a debreceni iskolákban (Lovas Rezső) … 272

Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900) (Balogh Judit) … 274

Beluszky Pál–Síkos T. Tamás: Változó falvaink. Magyarország falutípusai az ezredfordulón (Surányi Béla) … 277

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Sarkady János emlékkonferencia (Németh György) … 280

Nemzetközi Mária-konferencia Münchenben magyar közreműködéssel

(Gáti Magdolna) … 281

Hagyományőrzés és modernizáció kérdései egy történészkonferencia keretein belül

(Bodor Mária) … 285

2008/3. szám

TANULMÁNYOK

Maródi László: A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége veleszületett immunhiány betegségekben … 293

Polónyi István: A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája … 299

Kustár Zoltán: Hibátlan-e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez … 320

KODÁLY ZOLTÁN EMLÉKEZETE

Vizi E. Szilveszter: Köszöntő … 335

Kósa Lajos: Megnyitó … 338

Lipták András: A Kodály Emlékkonferencia üdvözlése … 341

Duffek Mihály: Kodály Zoltán életművének innovációs szerepe a 20. század

magyar szellemi életében … 343

Molnár Zsolt: Kodály és Debrecen … 350

Eősze László: Kodály Zoltán életműve a 21. században … 361

Szőnyi Erzsébet: Kodály Zoltán tanári egyénisége, nevelési koncepciójának hazai és nemzetközi elterjedése … 368

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Szász Gábor: Debreceni Egyetem – Agrometeorológiai Obszervatórium … 374

A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL

Lampé László: Ünnepség az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulóján … 390

KÖNYVSZEMLE

Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból – beszélgetések (Berényi Dénes) … 397

Thomas Bührke: E = mc2 – Bevezetés a relativitáselméletbe (Berényi Dénes) … 398

Körkép a kisebbségi magyar tudományosságról (Szarka László) … 401

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat (Kornya László) … 404

Jean-Luc Fray: Villes et bourgs de Lorraine. Réseaux urbains et centralité au Moyen Âge (Városok és „mezővárosok” Lotaringiában. Városhálózat és központosulás a  középkorban) (Bradács Gábor) … 407

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Fekete Károly: Beszámoló a Debreceni Akadémiai Bizottság 2007. évi munkájáról … 411

Abádi-Nagy Zoltán: Száz éve született Országh László. Emléknap a Debreceni  Egyetemen, emléktábla-avatás Budapesten … 420

Óbis Hajnalka: Európa értékei – az értékek Európája … 424

E szám szerzői

Contents

2008/4. szám

TANULMÁNYOK

Nagy Mihály: A Debreceni Református Kollégium kincse, a világhírű kabai meteorit … 433

Szász Tibor: A szennyezési jogok piaca … 442

Venkovits Balázs: Új Európa, új szövetségek. Az amerikai – magyar kapcsolatok 1989 utáni változásairól … 455

Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei … 468

Cselényi István Gábor: A Szófia-elv az antik gondolkodásban … 481

Madarász Imre: Intim Risorgimento. Antonio Fogazzaro főművének helye az olasz regényirodalomban … 490

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Paragh György: Anyagcsere-betegségek Tanszék. Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, I. Belklinika … 499

Szegedi Gyula: Klinikai immunológiai kutatások a DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinikáján … 509

DEBRECEN KULTÚRÁJÁRÓL

Vitéz Ferenc: Bényi Árpád festőművész (1931–2006) emlékezete – négy tételben … 516

HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK

Lendvai Kepe Zoltán: A lendvai Galéria-Múzeum tudományos tevékenysége … 524

JEGYZETLAPOK

Domonkos Ernő–Krájnik Izabella: A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében … 531

Szűcs Ernő: A bánki templom … 536

Végh László: Pénzbetegség … 538

KÖNYVSZEMLE

Priya Hemenway: Keleti bölcsesség (Berényi Dénes) … 540

Johan Goudsblom: Időrezsimek (Berényi Dénes) … 541

Balogh Piroska: Ars Scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz (Tóth Kálmán) … 543

Heinrich August Winkler: Németország története a modern korban I–II. (Vági Attila) … 547

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból (Sebestyén Árpád) … 549

Németh István–Tollas Gábor (szerk.): Berlin, a megosztott város (1945–1990) (Simándi Irén) … 553

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Gulyás László: Negyedik nemzetközi tudományos konferencia az atomi szinten lejátszódó elemi jelenségekről … 557

Bradács Gábor: Mátyás és öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között … 559

A DAB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI … 563

E szám szerzői

Contents

_____________________________________________

_____________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here