2009

FELTÖLTÉS ALATT

2009/1. szám

TANULMÁNYOK

Pokorádi László: A helikopteres repülés első 100 (?) éve … 3

Trócsányi Zoltán: Hogyan fejlődik a természettudomány? … 19

Édes István: A szívizom összehúzódó erejének (inotropia) gyógyszeres

befolyásolása Ca2+-érzékenyítéssel: elméleti és klinikai tapasztalatok … 26

+Pozsonyi Zoltán: Egy (bor)kereskedő nemes. II. Vincze Pál magánélete és anyagi világa … 36

TUDOMÁNY ÉS TEOLÓGIA

Gaál Botond: Az ember titka: test, lélek, szellem … 48

Kopp Mária: A 21. századi ember lelke … 60

Sipka Sándor: Örököljük-e a lelkünket? … 67

Fekete Károly: „Amikor a lélek húrjai megszólalnak…” Gondolatok a keresztyén

antropológia kulcsszavairól és azok következményeiről … 75

Végh László: A lélek titka és csodája … 84

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Sailer Kornél–Beke Dezső–Karaffa Levente–Zsuga Miklós: Mérnökképzés

a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán … 90

Havas László: A klasszika-filológiai műhely tevékenysége a Debreceni

Egyetemen … 96

Szegedi Sándor–Tar Károly: A Debreceni Egyetem Meteorológiai

Obszervatóriumának nyolcvan éve … 111

JEGYZETLAPOK

Nagy János: 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás … 117

KÖNYVSZEMLE

Alan Sokal–Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok (Berényi Dénes) … 120

Kósa András: Elszegődjék-e az oktatás a globalizmus szolgálólányának

(Berényi Dénes) … 121

A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális

megközelítése (Süli-Zakar István) … 122

Észak-Alföld. Szerk.: Baranyi Béla (Kulcsár Balázs) … 126

A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Emlékkötet a száz éve született

Kovács Máté tiszteletére (Pogány György) … 129

Bitay Enikő: Lézeres felületkezelés és modellezés (Kökényesi Sándor) … 131

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Bozzay Réka: Magyarország és Németalföld kapcsolata … 133

Szálkai Tamás: Nemzetközi konferencia Báthory Gáborról … 135

E szám szerzői

Contents

2009/2. szám

TANULMÁNYOK

Berényi Dénes: Hol tartunk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban? … 141

Kertész László: A hazai orvos-biológiai izotópalkalmazás kezdetei Debrecenben – egy  szubjektív visszaemlékezés objektív adatokkal … 151

Lőrincz László: Nano-biomágnesek és piezoelektromos mikrokristályok szerepe az agyi információáramlás és tárolás folyamataiban … 161

Kovács Tibor: A városzsugorodás jelensége Magdeburg példáján … 170

Kovács Teofil: Nyelvtanulás célnyelvi környezetben. A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században … 187

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Juhász György–Darai Gyula: Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán … 200

Varga Emilné Szűcs Edit–Papp Péter: A Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék története … 205

A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL

Király Sándor: Az egyetemi hallgatóság segélyezésére indított gyűjtési akció

Debrecenben (1919–1921) … 210

Kozák Miklós–McIntosh Richard William: A Debreceni Egyetem Ásvány

és Földtani Tanszékének története … 218

JEGYZETLAPOK

Katona Gábor: Vallási, politikai, etikai és irodalmi problémák összefonódása

a reneszánsz kori Angliában … 233

Szabó László Tamás: Neveléstudomány és globalizáció … 241

KÖNYVSZEMLE

A határon átnyúló kapcsolatok. A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok

szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (Berényi Dénes) … 250

A hálózatok tudománya. Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje. – Mi segíti a világ

stabilitását? (Berényi Dénes) … 251

Kapusz Nándor–Petrovics Alica–Vásárhelyi Ferencné: Kilencven éves a

debreceni orvosképzés (Körösparti Péter) … 252

Bagyinszki Gyula–Bitay Enikő: Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába

(Pokorádi László) … 256

Gulyás Péter Pál: Ádámcsutka – Bibliai magánnyomozás (Gaál Botond) … 259

Földreszállt mítoszok. Szerk. Németh György (Köpösdi Judit) … 262

Halász Péter: A moldvai magyarok hagyományos állattartása. (Surányi Béla) … 265

Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete. Hagyomány és

megújulás (Terdik Szilveszter) … 269

Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának

300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai (Forgó András) … 272

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Pintye Éva: Orvosfizikai konferencia a DAB-ban … 278

E szám szerzői

Contents

2009/3-4. szám

TANULMÁNYOK

Lovas István: Betekintés az elemi részecskék világába … 285

Lipták András: A természettudományos kutatások nélkülözhetetlen eszközeinek nemcsak mestere, hanem művésze is Péczely Antal üvegtechnikus … 296

Czeglédi Noémi: Szóbíróság és „adósságkezelés” egy reformkori uradalomban … 303

Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Diplomára éhezve. Felnőtt hallgatók Debrecenben és Pécsett … 315

N. Szabó József: Magyar-osztrák kulturális és tudományos kapcsolatok a második világháború után (1945-1948) … 329

KÁLVIN JÁNOS EMLÉKEZETE

Csohány János: Kálvin János pályája … 343

Gaál Botond: Kálvin, mint az egyházi tanok reformátora … 353

Baráth Béla Levente – Orosz Adrienn: A presbiteri elvű egyházkormányzás kálvini értelmezése és hatása Magyarországon … 363

Fekete Károly: Az istentisztelet egyszerűsége a kálvinista templomban … 374

Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások … 382

Gaál Botond: Kálvin és az európai természettudományos gondolkodás … 391

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Gáspár Rezső: A Debreceni Egyetem Orvosegészségügyi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete … 400

Láng Eszter: A Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék története … 405

Papp Imre: Oktatás és kutatás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében … 411

JEGYZETLAPOK

Muszbek László: Laki Kálmán tevékenysége a debreceni orvosképzésért … 420

Eisler János: Aba-Novák Vilmos művészetéről, debreceni kiállítása kapcsán … 424

Merényi-Metzger Gábor: Nagysándor József tábornok születési adatai … 433

Rácz János: Amikor valóban minden egybeforrt, vagy csak a történészek láttatják a különbségeket? … 437

KÖNYVSZEMLE

Hiszem vagy tudom? Szerk. Dombi Péter (Berényi Dénes) … 443

Simon Singh: A Nagy Bumm (Berényi Dénes) … 446

Fónai Mihály – Pénzes Mariann – Vitál Attila (szerk.): Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? (R. Fedor Anita) … 449

Római polgárok és uralkodók képi üzenetei. Szerk. Gesztelyi Tamás, Varga Teréz (Gáspár Dorottya) … 453

Kálnási Árpád: Debreceni cívis szólások és közmondások (Baranyi Béla) … 458

Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága (Bazsa György) … 464

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Bitskey István: Tudomány a régióban. Elnöki beszámoló a Debreceni Akadémiai Bizottság 2008. évi munkájáról és 2009. évi terveiről … 468

Fekete Károly: Főtitkári Beszámoló a DAB szakbizottságainak 2008. évi munkájáról … 472

Madarász Imre: Risorgimento-konferencia a DAB-székházban … 477

Az MTA DAB pályázati felhívásai …479

E szám szerzői

Contents

REXPO Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Paste your AdWords Remarketing code here