2010

2010/1. szám

AZ OLVASÓKHOZ … 3

TANULMÁNYOK

Marton Lajos: Felszín alatti vizeinkről a hidrológia fejlődésének tükrében … 4

Petrovics Alica: A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16-18. században. Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében … 19

Zágonyi Ervin: „Neked van igazad”. Pákozdy Ferenc ismeretlen levele Kosztolányi Dezsőhöz … 27

KISEBBSÉGBEN

Cseke Péter: Kisebbségi létértelmezések – kisebbségi életstratégiák … 33

JEGYZETLAPOK

Berényi Dénes: Gondolatok a természettudomány és az anyanyelvi kultúra viszonyáról … 47

Takács Péter: Küzdelem Erdélyben a polgári magyar nemzetállam nyelvi és művelődési alapjaiért. Gondolatok Bényei Miklós könyve kapcsán … 50

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Koltay Ede: Emlékezés a 100 éve született Szalay Sándor akadémikusra … 56

Berényi Dénes: Fényes Tibor köszöntése 80. születésnapján … 58

Rajta István: Ünnepi tudományos ülés Kiss Árpád Zoltán 70. születésnapja alkalmából … 59

Gaál István: Ünnepi konferencia Kertész Andor egyetemi tanár emlékére … 61

Szálkai Tamás – Szálkai Márta: Beszámoló a „Kultúra, társadalom és kálvinizmus a kora újkorban” c. szakkönyv bemutatásáról … 63

Fütyü Klára Ibolya: Kazinczy-konferencia Debrecenben … 66

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

REXPO Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.

2010/2. szám

TANULMÁNYOK

Polónyi István: Hallgatók külföldön … 75

Topor István: A Nyugat debreceni bemutatkozásának centenáriuma … 91

Csiha Tünde: Az Észak-alföldi régió ifjúsági referensei … 98

Maródi László: A „J” Project … 107

JEGYZETLAPOK

Kozma Tamás: A lovag (Michiel de Ruyter) … 113

KÖNYVSZEMLE

Mérnöki szakértelemmel a békéért. Szerk. P.  Aarna Vesilind (Berényi Dénes) … 118

Henri Boulad: Az iszlám (Berényi Dénes) … 120

Gáspár Dorottya: Pannónia kereszténysége a mai Magyarország területén I. (Gesztelyi Tamás) … 122

Havas László ect.: Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. ( K. Csízy Katalin) … 124

Kovács Teofil: A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban (1768-1860) (Kónya Annamária) … 127

Vincze János: „Igazságot az 1956-os egészségügyieknek” (Sipka Sándor) … 129


Csiba László: Kérem boncoljanak fel! Egy orvos vallomásai (Sipka Sándor) … 130

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Takács Péter: Csaba királyfi elárvult népe … 131

E szám szerzői

Contents

REXPO Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.

KITE Zrt.

2010/3. szám

TANULMÁNYOK

Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor kapcsolatának megítélése a magyar történetírásban … 147

NYELV ÉS TUDOMÁNY

Péntek János: Anyanyelv és identitástudat … 160

Pléh Csaba: A többnyelvűség pszicholingvisztikai kérdései … 169

Lovas Rezső: A tudomány konyhanyelven … 185

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Bitskey István: Tudomány a régióban. Elnöki beszámoló a Debreceni Akadémiai Bizottság 2009. évi munkájáról … 198

Fekete Károly: Főtitkári Beszámoló a Debreceni szakbizottságainak 2009. évi munkájáról … 203

PROJEKT ISMERTETÉSEK … 208

A DAB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI … 211

E szám szerzői

Contents

REXPO Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.

KITE Zrt.

OLVASÓINK FIGYELMÉBE … 218

2010/4. szám

TANULMÁNYOK

Major György: A Föld éghajlatának vázlatos története … 221

Bolvári-Takács Gábor: Mitrovics Gyula akadémiai tagságának megszűnése … 232

Fári Miklós Gábor: Génmódosított növények és növény-biotechnológia Debrecenben … 242

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Tar Károly: A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének múltja és eredményei … 254

JEGYZETLAPOK

Berényi Dénes: Kulturális egyensúlyhiány a mai világban … 262

TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK

Kerepeszki Róbert: Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a Magyar Fájdalom szobra … 267

Szűcs Ernő: A debreceni Wallenberg emlékműről … 273

KÖNYVSZEMLE

Andrei Marga: Egyetem a globalizáció korában (Berényi Dénes) … 275

Mark Leonard: Miért Európa diktálja a lépést a 21. században? (Berényi Dénes) … 276

Marta Fata – Anton Schindling (Hg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen (Csorba Dávid) … 279

P. Szabó Béla: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) I. (Mudrák József) … 282

Mudrák József: Volt egyszer egy filmsztár. Szilassy László élete (Korompai Gáborné) … 283

Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában (Gál Attila) … 285

E szám szerzői

Projekt ismertetése

Contents

XVIII. évfolyam (2010) tartalomjegyzéke

KITE Zrt.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here