2011

2011/1. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Magyar László András: Szűzgyógymód … 4

Balla György: A tudás gyermekeink szolgálatában (Neonatológia Debrecenben) … 9

T. Kiss Tamás: A tudomány támogatása /nem/ ismer határokat? … 18

Tóth Zsuzsa: Holland irodalom a Nyugat című folyóiratban … 34

Krasznai Andrea: Terrorveszély a légi közlekedésben … 43

Prugberger Tamás: Fogyasztói és termelői problémák a mezőgazdaságban valamint az élelmiszergazdaságban … 54

Seres Edina: A BA/BSc végzettség hasznosíthatósága a továbbtanulásban és a munkaerőpiacon … 62


DEBRECEN MÚLTJÁBÓL

Diószegi György Antal: Félezer éves görög jelenlét emlékei Debrecen városában … 76


INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Péterffy Árpád: A Debreceni szívsebészet története (1963−2010) … 83

Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészeti Szemináriumának (Filozófia Tanszékének) története 1914-1949 … 93


JEGYZETLAPOK

Madai Sándor: A jövőből tanulni – Megjegyzések egy tanulmánykötet kapcsán … 98

KÖNYVSZEMLE

Geert Hofstede – Gert Jan Hofstede: Kultúrák és szervezetek – Az elme szoftvere (Berényi Dénes) … 102

Mosoniné Fried Judit – Tolnai Márton (szerk.): Tudomány és politika (Berényi Dénes) … 104

Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat: vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához (Gaál Botond) … 107

Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában (Brigovácz László) … 108

Orosz István – Papp Klára (szerk.): Szőlőtermelés és borkereskedelem (Gulyás László Szabolcs) … 111

Németh István – Tollas Gábor (szerk.) Demokrácia és diktatúra Németországban, 1918-1945 (Simándi Irén) … 114

Debreczeni Attila – Gönczy Monika: Ragyogni és munkálni – kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről (Fütyü-Földi Klára) … 117

Ablonczy Anna: Miért éppen Polcz Alaine? – négyszemközti beszélgetések Polcz Alaine-ről (Pócsik Anett) … 119

Szabó László Tamás: A tanár visszanéz. Neveléstudomány – Iskola – Pedagógia (Hausmann Alice) … 121


Molnár Gábor: A hajléktalanok lelkiállapota (Csiha Tünde) … 123

Marton Lajos: Alkalmazott hidrogeológia (Szűcs Péter) … 125

Baranyi Béla – Nagy János (szerk.): Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban (Szarvák Tibor) … 127


A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Németh György: X. Nemzetközi Epigraphicai Kerekasztal Debrecenben … 130

D. Tóth Judit: Boudewijn Dehandschutter leuveni professzor debreceni látogatása … 131

Rébay Magdolna: Kié az oktatáskutatás? … 134

BaJán: A Hortobágytól a Hargitáig … 135

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

Olvasóinkhoz

◊◊◊

2011/2. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Szabadfalvi József: Cicero és a sztoikus természetjogi hagyomány … 143


Bakó Endre: Ady Endre: A maradandóság városában. Egy vitatott vers értelmezéséhez … 152

Maticsák Sándor: A finnugor (uráli) népek helyzete Oroszországban … 160

N. Szabó József: Svájc és a magyar kultúrdiplomácia (1945-1948) … 170

Szmodis Jenő: A jog kulturantropológiai és pszichológiai megközelítéséről … 177

Czibere Ibolya: A szegénység értelmezésének szociológiai keretei: paradigmák egymással szemben … 186

Székely Ferenc: Klimatikusan befolyásolt felszín alatti víz- és hőáramlás elemzése az ÉK Alföldön … 197


Mező Ferenc – Kovács Tibor: Az egészségturizmus mint lehetséges kitörési pont az Észak-alföldi régióban … 208

Varga Levente: Mezőgazdasági kiállítások látogatói profilja idehaza és külföldön … 226

Petrovics Alica: A 250 éves magyar bábaoktatás – szülésznőképzés tankönyvei … 233


Engler Ágnes: Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata … 243

JEGYZETLAPOK

Gaál Botond: Wigner Jenő válogatott írásai. Emlékek és gondolatok egy megjelent könyv kapcsán … 256

KÖNYVSZEMLE

Molnár Tamás: Az atlanti kultúra kibontakozása (Berényi Dénes) … 261

Segesváry Viktor: Civilizációk dialógusa (Berényi Dénes) … 262

Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok válogatása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között (Hoffmann Zsuzsanna) … 264

Sternberger, Jürgen: Die Marschälle Napoleons (Varga Ákos) … 266

Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra (Bordás Andrea) … 269


Pokorádi László: Rendszerek és folyamatok modellezése (Szabó Sándor) … 271

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

Olvasóinkhoz

◊◊◊

2011/3. szám

Tartalomjegyzék

OLVASÓINK FIGYELMÉBE … 279

TANULMÁNYOK

Szabó-Zsoldos Gábor: XIII. Leó pápa unokaöccse a második angol-búr háború harcterein? (A debreceni Péchy Tibor dél-afrikai tevékenysége a
közvélemény tükrében) … 280

Szűcs Ernő: Debrecen egykori polgármestere Simonffy Imre … 289

Topor István: A debreceni zsidó tanulók szegregációja 1921-1942 között …. 292

Pfliegler György: Ritka betegségek fogalma, jelentősége és ellátásuk néhány kérdése … 297

Mester Attila: Orsós Ferenc a katyni vizsgálóbizottság debreceni tagja … 304

Juhász Lajos – Kövér László: A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) expanziója Debrecenben … 312

JEGYZETLAPOK

Neumann János válogatott írásait lapozgatva (Gaál Botond) … 322

Gondolatok a tehetséggondozásról a Studia Juvenum A.D. 2009 című kötet kapcsán (Madai Sándor) … 325

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Mihók Sándor: A Debreceni Egyetem Állattenyésztéstudományi és Biodiverzitás-védelmi Intézetének bemutatása … 328

KÖNYVSZEMLE

Kerepeszki Róbert: Tudomány életközelben (Berényi Dénes) … 337

Beteg társadalom, egészséges nemzet. Kopp Mária orvos-pszichológussal beszélget Mezei Károly (Berényi Dénes) … 338

Koncz Gábor: A közművelődés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon 1974 és 1989 között (Bolvári-Takács Gábor) … 339

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Bitskey István: Elnöki beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2010. évi munkájáról … 342

Fekete Károly: Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak 2010. évi munkájáról … 346

Madarász Imre: Konferencia az olasz felvilágosodásról … 349

AZ MTA DEBRECENI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK (DAB) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI … 350

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

◊◊◊

2011/4. szám

Tartalomjegyzék

Olvasóinkhoz

TANULMÁNYOK

Fényes Hajnalka – Kiss Gabriella: 2011 – az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége … 360

Bősze Péter: Latin, magyar, angol? A magyar orvosi szaknyelvről

Dóka Éva: A Debreceni Református Kollégium szerepe a magyar matematikai szaknyelv megteremtésében … 375

Gaál Botond: Darwin elméletének sorsa a protestáns egyházi tanítások körében … 383

Simándi Irén: A Magyar Rádió az 1947-es parlamenti választási harcokban …388

Baranyi Béla: A határmentiség új dimenziói – együttműködés határok nélkül … 397

Csomós György – Kulcsár Balázs: A termálvízre alapozott idegenforgalom gazdasági jelentősége három eltérő környezetben fekvő kisváros esetében … 406

Pepó Pál – Kovácsné Oskolás Henriett – Tikász Gabriella – Szabó Erzsébet – Tóth Szilárd: Növénygenetikai és nemesítési kutatások a génmódosítás tükrében … 415

Mihók Sándor: A hucul lófajta génállományának megőrzése napjainkban ………….. 421

KÖNYVSZEMLE

Almár Iván – Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr (Berényi Dénes) … 428

Markus Hattstein: Világvallások (Berényi Dénes) … 429

Bera József — Pokorádi László: Helikopterzaj elmélete és gyakorlata (Bodnár Ildikó) … 431

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

TEVA Magyarország Zrt.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here