2013

 2013

2013/1. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Halmos Sándor−Halmos-Harcsa Edit: Kardos Albert (1861−1945) … 3

Szende Ákos: Pályaorientáló ifjúsági szakkörök a Debreceni Piarista Gimnáziumban az 1930/1940-es években … 10

Szabó József: Kádár László a magyar geográfiában … 19

Tóth János Attila: 40 éves a Síkfőkút Project … 28

Czipa Nikolett−Kovács Béla: A magyar mézek minősége … 40

Paragh György: A zsíranyagcsere zavarainak szerepe a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában … 45


INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Fekete István − Sipos Péter − Peles Ferenc − Kovács Béla: A Debreceni Egyetem  Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézetének múltja és jelene …  52


ÉVFORDULÓKRA EMLÉKEZVE

Sohár Pál: Csúcspontok Wagner zenedrámáiban … 59


KÖNYVSZEMLE

Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára (Némedi Gusztáv) … 66


„Kitaszítottak” – Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán (Tóth Judit) … 69

Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18-20. században (Sághy Annamária) … 72

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

TEVA Magyarország Zrt.

◊◊◊

2013/2-3. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Bazsa György: A Debreceni Szemle új folyamának húsz éve

Szatmári István: Áttörések és kihívások az őssejt-kutatásban … 83

Tóth Zoltán: A tanulók kémiai részecskékkel kapcsolatos fogalmi rendszerének vizsgálata fenomenográfiával kombinált tudástér-elmélettel … 91

Papp József: Adalékok Magyarország első stadionja, a Debreceni Nagyerdei Stadion történetéhez …101

Szakál Imre: Csehszlovák telepítéspolitika Kárpátalján a két világháború között.
A telepítések első szakasza: állami letelepítések. Az első kolóniák … 111

A KULTURÁLIS ÉLET HÍREIBŐL

Vida Tivadar: Egy tárgy három élete. A bárándi honfoglaláskori tarsolylemez kiállítása elé … 120

D. Szabó László: A „bárándi” tarsolylemez … 125

JEGYZETLAPOK

Sipka Sándor: Hunyadi János professzor „Istennel és isten nélkül” című könyvéről … 133

KÖNYVSZEMLE

Halasy-Nagy József: Az antik filozófia (Hoffmann Zsuzsanna) … 135

Madarász Imre: A legfényesebb századforduló (Prugberger Tamás) … 137

Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány – Satu Matikainen (Berkes Antal – Hevő Péter) … 140

A Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerkesztette: Orosz István és ifj. Barta János (Bolvári-Takács Gábor) … 143

Diszkrimináció / Emancipáció – Asszimiláció / Diszkrimináció. Szerkesztette: Kovács  István Gábor. Történeti Elitkutatások – Historical Elite Research 8. (Ifj. Barta János) … 145

Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában  (Pallai László) … 149

Papp László: Amikor a Nagyerdő a Bem térig ért… Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről, különös tekintettel a Tisza István és a Kossuth Lajos Tudományegyetemekre (1912-2012) (Bacsa Balázs Antal) … 152

E szám szerzői

Contents

KITE Zrt.

TEVA Magyarország Zrt.

◊◊◊

2013/4. szám

Tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Előfizetőinkhez/Olvasóinkhoz! … 163

Kovács Ábrahám: A debreceni szellemiség és a nevelés a Debreceni Református Kollégiumban a 19. században … 166

Endrédi Csaba: A hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye a nemzetpolitikai harcok kereszttüzében az I. világháború idején … 174

Lakner Lajos: Izsó Miklós Csokonai szobra: a népszerű, nemzeti költő ábrázolása … 180

Trócsányi Zoltán: Hasznos-e egy új részecske felfedezése? … 189

Gaál Botond: A Higgs-részecske − teológus szemmel … 195

Széles Adrienn – Nagy János: A hazai kukorica minősége … 204

BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK

Nagy Dóra – Schrek Katalin: Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról … 211

Krankovics Ilona: Bethlen Gábor aranyérmei a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményében … 217

INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL

Nagy János: A Debreceni Egyetem Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézete … 230

JEGYZETLAPOK

ifj. Barta János: Egy torzóban maradt könyvsorozatról. Megjegyzések a Debreceni Egyetem centenáriumi évfordulójára készült, az egyetem karait bemutató kötetekről … 238

TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Elnöki beszámoló a DAB 2012. évi munkájáról (Bitskey István) … 245

Főtitkári beszámoló a DAB szak- és munkabizottságainak 2012. évi munkájáról (Fekete Károly) … 251

E szám szerzői

Contents

Sajtóközlemény

____________________________________________________

____________________________________________________

Paste your AdWords Remarketing code here