2021/1

A 2021/1. szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes szöveg

FEDLAP

Teljes szöveg

COVID-19

Szekanecz Zoltán: A COVID-19-ről .. 3

Teljes szöveg

Kun Gergő: A foglalkoztatotti létszám alakulása az Észak-alföldi régió megye-
székhelyeinek ipari parkjaiban a Covid-19 pandémia időszaka alatt … 16

Teljes szöveg

DEBRECEN MÚLTJÁBÓL

Kovács Gyula: Város a válság szorításában – Debreceni válságkezelés 1930-ban … 26

Teljes szöveg

Papp Rita: Tűzesetek és tűzokozás Debrecenben 1693 és 1715 között … 36

Teljes szöveg

TANULMÁNYOK

Havasi Benigna: A német diktatúrák nyelve. A német szókincs nácitlanítása
és egy új diktatúra szókincsének megalkotása 1947 után … 45

Teljes szöveg

Dolinai Zsuzsanna: A nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása
a független Ukrajnában … 57

Teljes szöveg

Szikszai-Németh Ketrin – Nagy Adrián Szilárd: Employer branding a közösségi
médiában … 70

Teljes szöveg

Harcsa Imre Milán: A pálinkakóstolás és bírálat alapjai … 77

Teljes szöveg

Bényei Tamás: Mi legyen egy irodalomtörténetben? Az új magyarnyelvű angol
irodalomtörténet kapcsán … 91

Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE

Mózes Dorottya Katalin: Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei
a posztkoloniális angolszász regényben (Krizsai Fruzsina) …. 108

Teljes szöveg

E számunk szerzői … 112

Teljes szöveg

Contents … 113

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here