2020/4

A 2020/4. szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes szöveg

FEDLAP

Teljes szöveg

TANULMÁNYOK

Virágos Márta: A nyílt tudomány (Open Science) műveléséhez szükséges kutatói és könyvtárosi készségek … 389

Teljes szöveg

Duffek Mihály:A zene: út az embertől az emberig … 402

Teljes szöveg

Virágos Zsolt Kálmán: Nyelvi őrjáraton: megjegyzések a magyar nyelv állapotáról … 411

Teljes szöveg

Mangelsdorf Éva – Shi, Quan: Külső szemmel – belsősként. A Xi’anban elindított magyar szak tapasztalatai … 424

Teljes szöveg

Orbán Szabolcs Gergely: A Hajdú-Bihar megyei tanyák jövőképe a tanyagondnokok szemszögéből … 431

Teljes szöveg

Bodzás Sándor: Fogazott hajtópárok tervezése, modellezése és fogazatkapcsolódási (TCA) elemzése … 440

Teljes szöveg

OLASZOK DEBRECENBEN

Pete László: Olasz szabadsághős emlékét őrzi (A Monti ezredes utca névadása) …454

Teljes szöveg

Blaskó Barbara: Két friuli család Debrecenben (A Boschetti és a Vidoni família részvétele a város életében) … 462

Teljes szöveg

Varga Mátyás: Olasz hallgatók a Debreceni Nyári Egyetemen 1927–1948 között … 469

Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE

Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága (Keresztes László) … 479

Teljes szöveg

Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák–magyar kiegyezés brit tükörben (Lévai Csaba) … 485

Teljes szöveg

A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után. (Maarten J. Aalders, Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya szerk.) (Szűcs Maja) … 493

Teljes szöveg

Szabó Szilárd: Az Osztrák–Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850–1918 (Parádi József) … 496

Teljes szöveg

Földváry László első világháborús hadinaplója. Szerkesztette és a jegyzeteket írta Barta Róbert és Takács Bálint (Kázmér László) … 500

Teljes szöveg

E számunk szerzői … 506

Teljes szöveg

Contents … 507

Teljes szöveg

A Debreceni Szemle XXVIII. évfolyamának tartalomjegyzéke (2020) … 508

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here