2020/2

A 2020/2. szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes szöveg

FEDLAP

Teljes szöveg

TANULMÁNYOK DEBRECENRŐL

Pusztai Gábor: Admirális a reformátorok között (A debreceni Ruyter utca névadójáról) … 137

Teljes szöveg

Fazakas Gergely Tamás: Emlékezés az emlékezőkre (A gályarabok oszlopa és a debreceni reformátusság ünneplési gyakorlata a 19–20. század fordulóján) … 148

Teljes szöveg

Hetei Adrienn: Michiel de Ruyterre emlékeztek Debrecenben … 158

Teljes szöveg

Kovács Gergely: Kántus és emlékezet. A debreceni Főiskolai Énekkar 1861 és 1924 közé eső hat évtizedének története az emlékezethelyek tükrében (2. rész) … 160

Teljes szöveg

Gesztelyi Tamás: Latin feliratos emlékezethelyek Debrecenben … 169

Teljes szöveg

Szendrei Ákos: Dualizmuskori országgyűlési képviselőkről elnevezett utcák a mai Debrecenben (2. rész) … 182

Teljes szöveg

Bazsa György: Cívis szellemiség és önarckép Debrecen utcaneveiben … 193

Teljes szöveg

DEBRECEN UTCANEVEI (excel, ami a nyomtatásból méretkorlát miatt kimaradt)

Teljes szöveg

TANULMÁNYOK

Csorba Péter és munkatársai: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló
energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két megye példáján … 200

Teljes szöveg

Orbán Melinda: Kiütéses tífusz elleni oltóanyag előállítása Ungváron a második világháború idején … 212

Teljes szöveg

Ujvárosi Emese: A porcelán lelke …220

Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE

Voigt Vilmos: Finnugrisztika, filológia, folklorisztika (Szerk. Maticsák Sándor) (ifj. Barta János) … 227

Teljes szöveg

Bényei Péter: Emlékezésalakzatok és lélektani reprezentáció a Jókai-prózában. (Horváth Anna) … 231

Teljes szöveg

A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása (Szerk. Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám). (Veres Tünde) … 240

Teljes szöveg

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak Magyarországon a II. világháború alatt (Orosz Júlia) … 244

Teljes szöveg

Kálnási Árpád: A debreceni cívis élet lexikona 1.–4. (Győri L. János) … 249

Teljes szöveg

Sipos Ferenc: Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban (Kovács Gergely) …. 253

Teljes szöveg

E számunk szerzői … 258

Teljes szöveg

Contents … 260

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here