2019/2

A 2019/2. szám teljes szövege egy fájlban: Teljes szöveg

FEDLAP: Teljes szöveg

TANULMÁNYOK

Szegedi Andrea: A bőr mikrobióta jellemzői és hatásai a bőr immunműködésére … 121

Teljes szöveg

Égerházi Péter: A makacs emberekből lesznek jó kutatók (Interjú Szöllősi János akadémikussal) … 131

Teljes szöveg

Csorba Péter: A földrajztudomány irányváltásai és a tájkutatás aktuális törekvései … 136

Teljes szöveg

Rácz Zoltán – Rácz István: Professzori villák és akik bennük laktak  … 144

Teljes szöveg

Püski Flóra – Máté Domicián: Nyakunkon az újabb válság? Az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból különös tekintettel a gazdasági következményekre … 156

Teljes szöveg

Nagy Nikoletta: A Baross Szövetség propaganda tevékenysége Kárpátalján
1939–1944 között … 167

Teljes szöveg

ÉVFORDULÓK

Imre László: A debreceni trónfosztás évfordulója … 178

Teljes szöveg

Herczeg Ákos: Korszakhatárok metszéspontján. Hagyomány és művészi szabadság az Új versekben … 183

Teljes szöveg

Takács Miklós: Az automobilitás Ady Endre életművében … 192

Teljes szöveg

Antal Tamás: A Vasudvartól a Felsőházig. Emlékezés Sesztina Jenőre születésének 150. évfordulóján … 201

Teljes szöveg

Fogarassy Zoltán: A Tanácsköztársaság eseményei és következményeik a debreceni református leánynevelő intézet életében … 217

Teljes szöveg

DEBRECEN TUDOMÁNYOS ÉLETÉBŐL

Gergely Pál – Hodossy-Takács Előd – Magyar Éva: Beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2018. évi munkájáról … 228

Teljes szöveg

Kelemen Ivett: Finnugristák találkozója  Debrecenben … 238

Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE

Oda-vissza. A kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország
között (Gera Judit – Vesztergom Janina, szerk.) (Küzmös Dóra) … 242

Teljes szöveg

E számunk szerzői … 247

Teljes szöveg

Contents … 248

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here