2016/4

A szám teljes anyaga egy fájlban: Teljes 2016/4. szám

2016/4. szám

ÉVFORDULÓK
Karácsony Gyöngyi: Centenáriumi gondolatok – 100 év margójára … 361
Teljes szöveg
Duffek Mihály: Honnan, hová? … 373
Teljes szöveg
Baráth Béla Levente: Egy Baltazár anekdota kapcsán … 389
Teljes szöveg
Hodossy-Takács Előd: Történetek a DAB negyven évéből … 392
Teljes szöveg

DEBRECEN
Krasznahorkay Attila: Új erőre kaphat az atommagfizika … 398
Teljes szöveg
Hancz Gabriella: A zöld infrastruktúra alkalmazásának lehetséges szerepe Debrecen fenntartható vízgazdálkodásában … 411
Teljes szöveg
Topor István: Zboró-Debrecenfalva születésének története a levéltári források és a korabeli sajtó tükrében … 420
Teljes szöveg

TANULMÁNYOK
Sipka Sándor: Az allergia jelenlegi előfordulása és kezelése Debrecenben … 429
Teljes szöveg
Tófalvi Zoltán: Az 1956-os forradalom hatása az „erdélyi kérdés” megoldását sürgető tervezetekre … 437
Teljes szöveg
Varga János: Cserekert elnéptelenedése, a falu fokozatos megszűnése … 449
Teljes szöveg
Mikó Eszter: A magyarországi kivándorlás jelene és várható alakulása … 458
Teljes szöveg

KÖNYVSZEMLE
Bitskey István: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében (Orosz István) … 468
Teljes szöveg
ifj. Barta János: „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. – Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. (Buza János) … 476
Teljes szöveg
Kerepeszki Róbert – Püski Levente (szerk): A Nagy Háború és emlékezete (Pintér Zoltán) … 480
Teljes szöveg
Bíró Csilla–Visy Beatrix (szerk): Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek (Dancs Krisztina) … 484
Teljes szöveg
Fári Miklós Gábor–Kralovánszky U. Pál–Popp József (szerk.): Biotechnológia anno 1917–1919. Ereky Károly víziója az élettudomány alkalmazásáról (Baranyi Béla) … 488
Teljes szöveg
Fónai Mihály: Joghallgatók? Honnan jönnek és hová tartanak? (Pénzes Ferenc) … 492
Teljes szöveg
Szemesi Sándor: Introduction to the case-law of the European Court of Human Rights (Sipka Péter) … 496
Teljes szöveg
Lucian Boia: Miért más Románia? (Lakatos Artur) … 499
Teljes szöveg

E szám szerzői … 504
Teljes szöveg
Contents … 505
Teljes szöveg
A Debreceni Szemle XXIV. évfolyamának tartalomjegyzéke … 507
Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here