2015/4

 FŐOLDAL

Teljes szöveg

 

KORTÁSAINK GONDOLATAI

Imre László: Beszélgetés dr. Fekete Károly református püspökkel … 317

Teljes szöveg

Duffek Mihály: Beszélgetés Vásáry Tamás zongoraművésszel … 323

Teljes szöveg

 

TANULMÁNYOK

Papp József: Debrecen zsidó építészete. Adalékok a zsidóság debreceni letelepedéséhez  … 332

Teljes szöveg

Bazsa György: Debreceni egyetemi oktatók doktor honoris causa címei és külföldi akadémiai tagságai … 350

Teljes szöveg

 

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Murányi Mihály: Konferencia Tóth Csaba professzor 75. születésnapjára … 359

Teljes szöveg

 

DEBRECEN MÚLTJÁBÓL

Andrássy István: Debrecen újjáépítése – 1. Egy 20. századi debreceni főépítész … 364

Teljes szöveg

 

KÖNYVSZEMLE

Lakner Lajos: Az Árkádia-pör fogáságában. A debreceni

Csokonai kultusz (Béres Norbert) … 390

Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors (Szegedi Magdolna) … 394

Paul Srodecki: Antemurale Christianitatis (Barabás Gábor) … 398

Teljes szöveg

 

FÜGGELÉK

Andrássy István: Debrecen újjáépítése – 2. Egy építész visszaemlékezése életpályájára … 403

Teljes szöveg

 

CONTENTS

Teljes szöveg

 

A TELJES ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉKE

Teljes szöveg

Paste your AdWords Remarketing code here