2015/1

Fedőlap

TANULMÁNYOK

Czibere Ibolya – Rácz Andrea: A civilitás, az önkormányzatiság és a projektek hatásai a  nonprofit szektor szociálpolitikai szerepvállalásaira … 3

Takácsné Hájos Mária: A termesztési mód és a bioaktív anyagok vizsgálatának eredményei különböző gyökérzöldség fajoknál … 20

INTÉZETEINK, TANSZÉKEINK

Holb Imre: A DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezet-gazdálkodási Karának Kertészettudományi Intézete … 30

Maticsák Sándor – Keresztes László: Száz éves a finn- és finnugoroktatás a Debreceni Egyetemen … 34

Virágos Zsolt Kálmán: Előzetes bemutatás egy egyetemtörténeti kötetről … 46

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK

Sipka Sándor: Emlékezés a 100 éve született Kesztyűs Lórándra … 66

Bíró Tamás: Az emberi bőr kannabinoid rendszere … 75

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Gergely Pál: Elnöki beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2014. évi munkájáról … 79

Hodossy-Takács Előd: Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak 2014. évi munkájáról … 83

Módis László – Kapusz Nándor – Király Zoltán: A debreceni klinikai szoborpark. Példaképül szolgáló jeles debreceni orvos-professzorok megörökített emlékei … 93

KÖNYVSZEMLE

Pabis Eszter: Svájc mint elbeszélés. A nemzeti és a narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben. (Trippó Sándor) … 105

E szám szerzői … 109

Contents … 110

Paste your AdWords Remarketing code here