2014/4


FEDŐLAP

TANULMÁNYOK

Orosz Júlia: A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945−1946) … 302

Pepó Péter: A növényi modellek szerepe a fenntartható növénytermesztés versenyképességének a növelésében … 311

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK

T. Espák Gabriella: Harminc éves a kanadisztika a Debre­ce­ni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében … 321

Mikoly Zoltán: Az adatfeldolgozás új módszerei a germanisztikában. A Magyar Germanisták Társaságának 2014. évi közgyűlése és konferenciája … 324

Bényei Miklós: Huszonöt éves a debreceni informatikus könyvtáros képzés … 326

Kovách Ádám – Sulik Béla: AZ MTA Atommagkutató Intézetének 60 éve … 332

Fényes Tibor: Magfizikai Alapkutatások az ATOMKI-ben … 342

Pepó Péter: A Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézete … 347

Bay Péter: A sokoldalú mitokondrium … 354

EGYETEMÜNK MÚLTJÁBÓL

Jánosi Zoltán: „A világosságot gyújtó szó embere” Görömbei András emlékezete … 360

Kovács I. Gábor: Vészi Gyula (a polgári korszak egyetlen zsidó professzora a Debreceni Tudományegyetemen) … 366

Lenkey Béla: Húsz éves a Kossuth Lajos Tudomány­egyetem Baráti Köre … 374

KÖNYVSZEMLE

Történelem és emlékezet. Egy akadé­miai ülésszak előadásai. Összeállította Hunyady György és Török László. Budapest, Kossuth Kiadó, 2014. (Orosz István) … 377

Gaál Botond: Természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban. 2. Debreceni Reformá­tus Hittudományi Egyetem, Hatvani István Teológiai Kutató­központ. Debrecen, 2012. (Mózsa Szabolcs) … 384

Mező Barna: Párhuzamos társadalmak Szegregációs és integrációs folyamatok Hajdúböszörményben Hajdúböszörmény-Boda szőlő, 2014. (ifj. Barta János) … 389

Csatár, Péter: Data Structure in Cogni­tive Metaphor Research. (Metalinguis­tica Band/Volume 26, edited by András Kertész). Frankfurt am M. – Berlin – Bern – Bruxelles – Oxford – Wien: Peter Lang. 2014. 149 lap. (Tóth Máté) … 394

E szám szerzői … 398

Contents … 399

Paste your AdWords Remarketing code here