2014/3


FEDŐLAP

ÜNNEPSÉG ÉS KONFERENCIA A DEBRECENI EGYETEM  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Csatár Péter: A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században … 203

Papp Klára: Hagyományok és megújulás (Dékáni köszöntő a Bölcsészettudományi Kar  centenáriumi tanácsülésén) … 206

Orosz István: Emlékeim a 100 éves bölcsészképzésről … 212

Beszámoló a BTK centenáriumi ünnepségén rendezett szekcióülésekről … 216

Szabó József: 100 éves az egyetemi szintű földrajzoktatás Debrecenben … 230

TANULMÁNYOK

Kátai János – Makádi Marianna – Zsembeli József: Agrokémiai és talajtani kutatások a DE Agrártudományi Központjában … 240

Bazsa György: Professzori kinevezések metszetei a Debreceni Egyetem(ek)en … 254

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK, ÉVFORDULÓK    

Pusztai Gábor: A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényei az MTA Debreceni Területi Bizottságában … 265

Bárány Attila: Magyarország helye és képe a középkori Európában (A 2014-ben az MTA Lendület II. pályázaton nyertes program célkitűzéseinek ismertetése és kutatócsoportjának bemutatkozása) … 268

Dancs Ágnes: Megemlékezés a 25 évvel ezelőtti határnyitásról a Debreceni Egyetemen … 275

KÖNYVSZEMLE

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I. Szerk.: Papp Klára

(Szögi László)  … 277

“Ernyedetlen szorgalommal”. A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla (Király Sándor) … 281

Imre László: Barta János (1901–1988) (Korompay H. János) … 283

Hungarian-American Ties. Essays and Studies in Intercultural Links and Contacts. Edited by Zsolt K. Virágos (Lévai Csaba) … 287

E SZÁM SZERZŐI … 297

CONTENTS … 298

Paste your AdWords Remarketing code here