2014/1


FEDŐLAP

TANULMÁNYOK

Miskolczy Ambrus: Egy hamis historiográfiai alternatíva: jozefinizmus és rendi autonómia,  avagy Berzeviczy és Kazinczy vitája … 3

Kecskés Tibor: Debrecen belvárosának rehabilitációja az 1990-es évektől napjainkig … 15

Dezső Zsigmond: Tudomány vagy művészet? A debreceni Nagyerdei Stadion  tartószerkezeteinek harmóniája … 26

Lukács Attila: Határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok a kárpátaljai sajtó hasábjain.  1990-1993 … 42

KONFERENCIA A HAZAI PHD KÉPZÉS 20. ÉVFORDULÓJÁN

Bazsa György: Így kezdtük építeni közös értékeinket … 55

Csernoch László: Új horizont a doktori képzésben … 66

JEGYZETLAPOK

Molnár István: Megjegyzések egy szociológiai sorozat margójára … 73

Sipka Sándor: A tudomány mint művészet, a művészet mint tudomány. Gondolatok Csányi Vilmos “Malion és Thea” című elbeszéléséről … 82

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL

Molnár Csilla – Fülesdi Béla: Öt élet … 84

Bitskey István: Elnöki beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2013. évi munkájáról … 87

Fekete Károly: Főtitkári beszámoló a DAB szakbizottságainak 2013. évi munkájáról … 93

E szám szerzői

Contents

Paste your AdWords Remarketing code here